SPM Instrument představuje nový Condmaster Ruby 2022


14. 6. 2022


 

SPM Instrument představuje nový Condmaster Ruby 2022 se Systémovou Podporou Řízení DSS (The Decision Support System)

 

Systém s podporou řízení DSS (The Decision Support System), je soustava AI funkcí využívající získaná data, která jsou užitečná zejména pro automatizaci a zefektivnění správy rozsáhlých online systémů. Jejich výhodou je použitelnost pro databáze jakékoli velikosti. Nový technický a funkční rámec pokročilého analytického a diagnostického softwaru Condmaster Ruby 2022 se bude dále rozvíjet a využívat systém automatizovaného vzdělávání.

 

Celkovým účelem systému DSS je zbavit pracovníky údržby nutnosti pracovat s obrovským množstvím naměřených údajů, které je třeba analyzovat a hledat informace o příčinách a komplexním řešení problémů. Namísto toho DSS využívá umělou inteligenci, statistickou analýzu a další algoritmy ke shromážďování dat a automaticky odhaluje odchylky ve vzorcích a potenciální varovné signály, které nejvíce zasluhují pozornost údržby.

 

DSS výrazně minimalizuje čas potřebný pro správné posouzení stavu stroje, aniž by uživatelé potřebovali hluboké znalosti analýzy dat. Díky němu jsou organizace méně závislé na interních odborných znalostech a inženýři mohou trávit méně času analýzou dat a více času optimalizací údržby.

 

Spolehlivý, stabilní a informativní výstup

Všechny funkce DSS jsou součástí balíčku platformy Condmaster, takže všichni uživatelé mohou využívat expertní znalosti systému. DSS provádí předpovědi týkající se celkového stavu stroje a jeho poškození na základě logických dedukcí. DSS poskytuje využitelné poznatky a usnadňuje tak týmům údržby přijímat informovaná rozhodnutí, správně stanovit priority činností a efektivně plnit plány.

 

DSS umožňuje uživateli vytvářet kompletní schéma stroje výběrem dílčích komponent z databáze knihoven pomocí grafického rozhraní drag-and-drop. Poté automaticky vygeneruje všechna nastavení pro přiřazená měření a symptomy poruch stroje. Na základě uživatelem nadefinovaných alarmových hodnot a naměřených výsledků shromážděných během zaváděcí fáze, jsou následně zavedeny základní hodnoty stroje. Na jejich základě DSS vyhodnotí a zobrazí skóre stavu stroje ve formě barevného semaforu. Před samotným měřením lze aktivovat test kvality signálu, aby bylo zajištěno, že všechny výpočty vycházejí z vysoce kvalitních dat měření.

 

Vylepšená funkce Alerts pro zvýšení efektivity a následné kontroly

Schopnost včas upozornit uživatele na potenciální problémy a klíčové informace je ústřední součástí softwaru, která byla v nové verzi Condmaster ještě vylepšena. Kromě splnění řady požadavků zákazníků je nová funkce Alerts úzce integrováná s analytickými funkcemi softwaru. Využívá se také pro vyhodnocování zpracované umělou inteligencí, například pro predikci stavu stroje. Nová a vylepšená funkce Alerts, která je součástí Condmaster Ruby a také Condmaster.NET, umožňuje přehledné zobrazení bez zbytečností s mnohem flexibilnější strukturou konfigurace v případě potřeby zasáhnout; například díky možnosti nastavit nové úrovně priority a indikace stavu na úrovni jednotlivých alertů.

 

Rozšířená podpora nových produktových verzí

Condmaster Ruby 2022 přináší mnoho vylepšení v reakci na požadavky zákazníků a také podporu pro Airius LTE-M, vylepšenou verzi bezdrátového snímače vibrací komunikujícího prostřednictvím mobilních sítí a novou verzi online systému Intellinova Parallel EN se čtyřmi kanály.

 

V souvislosti s touto revizí je také představena nová úprava softwaru určená výhradně pro použití bezdrátového snímače vibrací Airius. Díky senzoru, softwaru a volně stažitelné mobilní aplikaci Condmaster.NET mají uživatelé k dispozici všechny možnosti vzdáleného monitorování důležitých strojů - v terénu, na cestách a s minimálními investicemi.