BearingChecker

img
img

Poškození ložiska bývá častou příčinou havárie stroje. Většinou je však možné včas odhalit problém a naplánovat opravu. Včasná predikce a detekce poruch je klíčem ke zlepšení spolehlivosti zařízení a součástí a ke snížení provozních nákladů. Neplánované prostoje a zbytečné opravy lze významně snížit pravidelnou kontrolou stavu ložisek.

 

BearingChecker se používá ke zjištění stavu valivých ložisek v průmyslových zařízeních, jako jsou převodovky, motory, ventilátory a čerpadla. Pravidelnými měřeními na předdefinovaných pozicích, vždy za podobných provozních podmínek, lze data shromažďovat a zpracovávat do trendů zobrazujících provozní stav v průběhu času. To umožní provádět kvalifikovaná rozhodnutí o údržbě a plánování odstávek pro opravy ve vhodný čas.

 

BearingChecker je nástroj proaktivní údržby, který je ekonomicky i technicky dostupný pro každého. Je ideální pro začátečníky při kontrole ložisek nebo jako doplněk k pokročilejším přístrojům. Bez specializovaného školení mohou být potenciální zdroje problémů snadno a rychle detekovány, a to dříve, než lze poškození zjistit kontrolou vibrací či teploty.

 

 

Bearing Checker je přenosný přístroj pro rychlé a jednoduché měření stavu ložisek v preventivní údržbě. Přístroj se ovládá pomocí klávesnice a vstupní data pro měření jsou vkládána ručně.

 

Bearing Checker měří rázové pulsy, a to buď pomocí vestavěné sondy (BC200) nebo s externím snímačem. Přístroj lze dále použít jako elektronický stetoskop pro detekování nepravidelností zvuku stroje. Výsledky měření jsou vyhodnoceny stavovým semaforem zelená-žlutá-červená doplněným podrobným popisem naměřených hodnot. Výsledky měření lze také přenést do souboru pro další zpracování, např. v Microsoft Excel.

Měření rázových pulsů SPM
Měřící technika dBm/dBc
Měřící rozsah –9 až 90 dBsv, +3 dBsv

Rozměry:
BC200: 207x74x41 mm
BC250: 184x74x41 mm

Hmotnost:
BC200: 335 g 
BC250: 300 g

2,4'' barevný TFT LCD displej
El. krytí IP65
Napájení vestavěným akumulátorem (25 hodin standardní práce)
Nabíjení USB