ISO 10816

 

Měření se provádí ve třech směrech (X = horizontální, Y = vertikální a Z = axiální). Stav stroje je obecně diagnostikován na základě širokopásmových měření vibrací, která měří tzv. efektivní hodnotu (RMS) vibrací. ISO 10816 má volitelně frekvenční od 2 Hz (pro stroje 600 ot/min). Horní frekvence je 1000 Hz.

 

ISO 10816 pracuje s termínem mohutnost vibrací, což může být v závislosti na typu stroje efektivní  hodnota rychlosti vibrací, zrychlení nebo výchylky. Pokud jsou měřeny dva nebo více z těchto parametrů, je závažnost stavu hodnocena podle relativně nejvyšší z nich. U některých strojů ISO 10816 používá jako kriterium pro hodnocení také parametr špička-špička. 

 

Norma ISO 10816 sestává z několika částí, z nichž každá zahrnuje určitý typ stroje, s tabulkami mezních hodnot rozlišujících mezi přijatelnými vibracemi (zelené pásmo), neuspokojivými vibracemi (žluté pásmo) a vibracemi, které mohou způsobíit poškození, pokud nejsou sníženy (červené pásmo). Norma rovněž poskytuje doporučené hodnoty pro stroje nově uváděné do provozu.