Měření a analýza vibrací

Monitoring vibrací 

 

Nabízíme pokročilé techniky monitorování vibrací pro včasnou detekci široké škály mechanických poruchových stavů, jako jsou nevyváženost, nesouosost, rezonance, uvolnění a poškození ozubených převodů nebo ložisek na všech typech rotačních strojů.

 

Monitorování vibrací stroje je nejrozšířenější metodou ke stanovení zdravotního stavu rotačních zařízení. Vzhledem k nákladům na opravy nebo výměny strojů, ztrátám ve výrobě, problémům s kvalitou, dopadům na životní prostředí a dalším nepříznivým vlivům zhoršujícího se stavu stroje je provádění vibračního monitoringu výhodné a dobře odůvodněné.

 

 

 VIB ISO 10816

 

Nejrozšířenější způsob hodnocení mohutnosti vibrací. Širokopásmové měření vibrací je efektivní metoda pro diagnostiku celkového zdravotního stavu stroje.

 

Číst dále ...

  

 

 

EVAM

 

Pokročilá spektrální analýza poskytuje detailní rozbor vibračního signálu. Stavové parametry, FFT analýza, časové signály, předdefinované chybové symptomy strojů. Vše přehledně a jednoduše s výsledkem formou semaforu zelená - žlutá - červená.

 

Číst dále ...

 

HD ENV

 

Obálková technika s vysokým rozlišením – posouvá monitoring vibrací na novou úroveň a snadno se integruje do stávajících průmyslových infrastruktur.

 

Číst dále ...