Leonova Diamond

img
img

Leonova Diamond® je přenosný přístroj pro diagnostiku stavu strojů v drsném průmyslovém prostředí. Všude tam, kde je prioritou účinnost diagnostiky, je Leonova Diamond perfektní volbou a poskytuje výkonnou kombinaci osvědčených měřících technik pro každou situaci v jednom přístroji. 

 

Encyklopedická definice Diamond = Diamant: 
Nejtvrdší známá přirozeně se vyskytující látka; také nejoblíbenější drahokam.
Trvanlivost, síla a všestrannost tohoto drahého kamene nás inspirovala k pojmenování přístroje Leonova Diamond.

 

 

UNIKÁTNÍ EFEKTIVITA SLEDOVÁNÍ STAVU STROJŮ

Leonova Diamond je spolehlivý a vysoce účinný analytický nástroj, který řeší všechny vaše potřeby monitorování stavu. Nabízí úplnou a širokou škálu sofistikovaných měřících technik, jakož i všechny podpůrné diagnostické nástroje. Přístroj účinně a spolehlivě zpracovává vibrační informace, které stroj poskytuje za různých provozních podmínek. Nejmodernější digitální technologie a pečlivý návrh softwaru umožňují vynikající sběr a zpracování dat. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je k dispozici jiskrově bezpečná verze.

Leonova Diamond nabízí vysoce sofistikované měření vibrací a rázových pulsů s patentovanými technologiemi HD a poskytuje spektra ostrá jako břitva, i když jsou signály slabé a mají nízký energetický obsah. Vynikající poměr signálu k šumu poskytuje rozhodující výhodu tam, kde mezi silnějšími signály, například v převodovkách, jsou přítomny slabé signály.

Leonova Diamond je součástí řady přenosných přístrojů Leonova a sourozenec Leonova Emerald®.

 

Vlastnosti

Leonova Diamond obsahuje High Definition Shock Pulse Method (SPM HD®) pro přesnou diagnostiku ložisek, pokročilou 3-kanálovou vibrační analýzu pro diagnostiku vad strojů i další funkce (viz Měřící metody).

 

Stav ložiska a jeho mazání

Poznámka: Přečtěte si také informace o HD ENV® (níže), které se týkají monitoringu ložisek.

 

SPM HD® (HDm/HDc)

SPM HD® je patentovaná technika významně rozvíjející původní SPM metodu rázových pulsů. Vyniká vyšší odolností na rušení jinými signály a schopností měřit od velmi nízkých otáček za minutu (rozsah 0,1 - 20 000 RPM). SPM HD se používá pro rychlou, snadnou a spolehlivou diagnostiku provozního stavu valivých ložisek.

 

 

SPM SpectrumTM

SPM SpectrumTM je založeno na mimořádné kvalitě signálu a 24 bitové A/D konverzi, která poskytuje rozlišení ostré jak žiletka a pomáhá určit, kde je potenciální poškození ložiska lokalizováno a to s velmi vysokou přesností.

 

dBm / dBc

Původní metoda rázových impulsů je založena na dBm / dBc, která sleduje maximální a kobercovou hodnotu rázových pulsů. Velmi jednoduše a rychle určí případné poškození, jakož i stav mazání ložiska.

 

LR / HR

Metoda LR / HR byla vyvinuta z původní metody SPM pro diagnostiku stavu valivých ložisek a umožňuje přesnou analýzu stavu olejového filmu v ložisku.

 

Analýza vibrací


Technika HD ENV®

HD ENV® je patentovaná obálková technika používaná pro včasnou detekci událostí souvisejících s rázy, jako je poškození ozubených kol a ložisek. Pro snadnější práci je k dispozici řada předdefinovaných filtrů určených k detekci vady v různých fázích vývoje. K získání optimálních dat pro trendování stavu tato metoda využívá chytře navržené algoritmy zpracování digitálního signálu.

 

Mohutnost vibrací plus FFT spektrum

Měření vibrační rychlosti, zrychlení a výchylky (v kmitočtovém rozsahu až 0-20 kHz) podle nejnovějších norem ISO 10816 pomáhá diagnostikovat celkový stav stroje. 
Kromě měření vibrací RMS zobrazuje přístroj FFT spektrum, ve kterém lze snadno identifikovat příznaky nevyváženosti, nesouososti či strukturální slabosti.

 

3-kanálová analýza vibrací

3-kanálové měření vibrací umožňuje sledovat pohyb stroje ve třech směrech pomocí sledování rozdílu fázových úhlů. Tyto tři kanály měří současně, což znamená rychlý sběr dat a jejich rychlé vyhodnocení.

 

EVAM

Měřicí technika EVAM (Analýza vibrací s vyhodnocením) poskytuje až 12800 čarové spektrum s reálným zoomem umožňuje trendovat a vyhodnocovat předdefinované či vlastní symptomy.

 

Kluzná ložiska

 

Analýza ORBIT

U všech strojů s kluznými ložisky poskytuje současné měření se dvěma vibračními snímači přesný graf pohybu osy hřídele.

 

Rezonance

 

Strukturální rezonance

Měření náběh / doběh a úderový test se používají pro analýzu příčin vibrací a zobrazení vibračních charakteristik rámu stroje, rezonančních frekvencí a reakce při kritických rychlostech.

 

Korektivní údržba

 

Přesné ustavování souososti hřídelí

Pro laserové ustavování vodorovných a svislých strojů je k dispozici volitelná sada LineLazer Alignment Kit. Ten se bezdrátově připojí k přístroji Leonova Diamond a uživatel je grafickým průvodcem ustavování proveden až k dokonalému výsledku.

 

Dynamické vyvažování

Provozní vyvažování rotorů v jedné rovině podle normy ISO 1940-1 s počátečním měřením vibrací, které uživatele vede postupem vyvažování s návrhy na korekci nevyváženosti.

Dynamické vyvažování

 

Sledování pořadí 

 

HD Sledování pořadí

Na strojích pracujících s proměnnou rychlostí poskytuje analýza pomocí HD Sledování pořadí spolehlivá data a křišťálově čisté výsledky měření, i když se rotační rychlost v průběhu měření výrazně liší. Sledování pořadí je použitelné ve velmi širokém rozsahu otáček za minutu, od několika jednotek do tisíců otáček.
Velký význam má u ultra-pomaloběžných aplikací, kde diagnostika ložiska může trvat i desítky minut. HD Sledování pořadí pak eliminuje změny rychlosti způsobené např. změnou zátěže, regulací a pod.

 

Funkce základního přístroje PLATFORM (vždy obsaženy v přístroji)

 • SPM HDm/HDc a/nebo SPM LR/HR
 • RMS vibrace dle ISO 2372
 • Měření rotační rychlosti
 • Měření teploty
 • Měření analogových signálů, proud a napětí
 • Záznam časového signálu
 • Funkce stetoskopu
 • Identifikace měřícího bodu - CondID? paměťový štítek
 • Dlouhodobý záznam až 50 hodin
 • Ruční vkládání dat a poznámek
 • Kontrolní bod, volný text
 • Záznam hlasových poznámek
 • Podporuje 2-kanálové vibrační měření
 • Podporuje rozlišení až 12800 čar, 20 kHz

Volitelné funkce

 • SPM HD Expert, analýza v kmitočtové a časové ose
 • Metoda rázových pulsů dBm/dBc
 • Metoda rázových pulsů HDm/HDc
 • Metoda rázových pulsů LR/HR
 • SPM Spectrum
 • Vibrace dle ISO 10816 se spektrem
 • Vibrace dle ISO 6954
 • ORBIT analýza, vykreslení pohybu osy hřídele
 • 3-kanálové simultánní měření (podpora 3-osých vibračních snímačů)
 • Funkce Vibration Expert
     HD Sledování pořadí
     Časový signál a rozlišení 25 600 čar/40kHz
     HD ENV (HD obálka)
     EVAM pokročilá vibrační analýza s vyhodnocením
     Zpožděná spoušť
     Náběh/Doběh (rezonance)
     Úderový test (vlastní frekvence)
     Funkce frekvenční odezvy (FRF)
 • Funkce Vibration Advanced
     HD Sledování pořadí
     Časový signál a rozlišení 12 800 čar/20kHz
     HD ENV (HD obálka)
     FFT spektrum se symptomy
     Zpožděná spoušť
 • HD Analysis
     Vibration Expert
     SPM HD Expert
 • Vyvažování, jedna a dvě roviny
 • Ustavování souososti hřídelí