HD monitorovací techniky

Technologie HD - vynikající účinnost monitorování stavu strojů


Sledování stavu pomocí technologií s vysokým rozlišením (HD) poskytuje výjimečně dlouhou dobu varování před havárií, čímž se maximalizuje plánovací horizont pro údržbu a opravy. To zase umožňuje plné využití životnosti majetku, snížení nákladů na opravy a minimalizaci následků neplánovaných prostojů.

Kromě tradičního sledování vibrací ozubených kol a ložisek mohou naše HD technologie sledování stavu strojů rozlišovat také signály pocházející ze samotného výrobního procesu, které lze použít k optimalizaci těchto procesů.

 

 

Výhody

 

 

 HD ENV

 

Obálková technika s vysokým rozlišením - posouvá monitoring vibrací na novou úroveň a snadno se integruje do stávajících průmyslových infrastruktur.

 

Číst dále ...

SPM HD

 

Metoda rázových pulsů s vysokým rozlišením - monitoring strojů ve velmi širokém rozsahu rotační rychlosti včetně ultra-pomaloběžných aplikací pod 1 ot/min. 

 

Číst dále ...

HD Sledování pořadí

 

Sledování pořadí (Order tracking) s vysokým rozlišením - poskytuje spolehlivé údaje a křišťálově čisté výsledky měření, i když se rotační rychlost během měření výrazně mění.

 

Číst dále ...

 

 

 

Rozdíl je v datech

 

Schopnost prezentovat stavové informace bez rušení a ve vysoké kvalitě odlišuje HD technologie od ostatních. Naše technologie HD nabízejí nejpokročilejší vizualizační technologii dostupnou při monitorování stavu.

Chytře navržené a patentované algoritmy digitálního zpracování signálů extrahují a vylepšují požadované signály z ostatních signálů strojů.