img
img

Monitorování vibrací je dostupná a efektivní technika prediktivní údržby. Změny úrovně vibrací vždy znamenají změny provozního stavu, ve většině případů může měření vibrací detekovat problém dlouho před poškozením stroje. Provádění pravidelných měření vibrací na ventilátorech, motorech, čerpadlech, kompresorech a dalších rotačních průmyslových strojích může zabránit předčasné opravě a minimalizovat prostoje.

 

Vibrace jsou příčinou mnoha problémů průmyslových strojů. Periodické měření vibrací integrované do běžných údržbářských činností pomůže udržet vaše zařízení v provozu. Přístroj VibChecker umožňuje včasné odhalení problémů, jako je nevývaha, nesouosost, volné strojní části či poškození převodů. VibChecker je vhodný pro nové i zkušené uživatele a pokrývá základní potřeby monitorování vibrací při prediktivní údržbě.

 

Přístroj VibChecker lze použít k efektivnímu sledování úrovně vibrací u většiny typů točivých strojů, jako jsou elektrické motory, ventilátory a čerpadla, v různých průmyslových prostředích.

VibChecker je nástroj pro rychlé a snadné měření vibračního stavu stroje při preventivní údržbě. Měření a vyhodnocení se opírá o doporučení ISO 2372 a ISO10816 (širokopásmové měření vibrací). Tyto standardy vychází z předpokladu, že i omezená informace, kterou lze snadno a levně získat, je často stejné užitečná jako podrobná analýza používající drahé vybavení a propracované techniky.

 

Přístroj snímá vibrace buď vestavěnou sondou (VC200) nebo externím snímačem (VC200 i VC250).

 

Přístroj se ovládá pomocí klávesnice a vstupní data pro měření jsou vkládána ručně. Výsledky měření jsou vyhodnoceny stavovým semaforem zelená-žlutá-červená a jsou doplněny o časový signál a jeho FFT spektrum pro snadnou analýzu příčin vibrací. Měření výsledky lze také přenést do souboru pro další zpracování, např. v Microsoft Excel.

Kmitočtový rozsah 10 až 1000 Hz
Měřené hodnoty RMS/špička/špička-špička
Měřící rozsah (sinusový signál a snímač 100 mV/g):
     Rychlost RMS 100 mm/s při 80 Hz
     Zrychlení RMS 100 m/s2 (10 g) při 10-1000 Hz
     Výchylka RMS 100 um při 80 Hz
Hodnocení stavu dle ISO2372 a ISO10816 část 2, 3, 4 >600 rpm
Spektrum: lineární, 200/400/800 čar
Časový signál: 512/1024/2048 vzorků, zoom

Rozměry:
VC200: 207x74x41 mm
VC250: 184x74x41 mm

Hmotnost: 
BC200: 335 g 
BC250: 300 g

2,4'' barevný TFT LCD displej
El. krytí IP65
Napájení vestavěným akumulátorem (25 hodin standardní práce) 
Nabíjení USB