Vibrační analýza EVAM

 

EVAM (Evaluated Vibration Analysis Method) je zkratka pro metodu a analýzy vibrací s vyhodnocením. Metoda generuje tři sady údajů o stavu stroje:

 

 

Pro každý měřicí bod může uživatel provést individuální volbu a definici typu dat, který se nejlépe hodí pro dohled nad konkrétním strojem. Alternativy zahrnují:

 

 

Náhodně vysoké hodnoty způsobené rezonancí nebo jinými zdroji rušení jsou odfiltrovány, čímž se minimalizuje počet falešných poplachů.

 

 

Analýza časového signálu vibrací

 

Časový signál je zdrojem pro veškerá hodnocení a výpočty strojních frekvencí. Časový signál je elektrický signál přicházející ze snímače. Poskytuje odraz všech událostí souvisejících se strojem. Ukazuje čas mezi událostmi a kolik energie je danou událostí generováno. Je možné odlišit druhy poruch, které v FFT spektru vypadají shopdně nebo obdobně.

 

 

Stavové parametry

 

Stavové parametry jsou měřeny ve zvoleném frekvenčním rozsahu. Lze je aktivovat jednotlivě a jsou zobrazeny v tabulkách výsledků měření a ve formě grafů. Dostupné stavové parametry jsou:

 

 

 VEL  Rychlost vibrací, efektivní hodnota (Velocity, RMS)
 ACC  Zrychlení vibrací, efektivní hodnota (Acceleration, RMS)
 DISP  Výchylka vibrací, efektivní hodnota, (Displacement, RMS)
 CREST  CREST faktor; poměr špičkové a efektivní hodnoty
 KURT  Kurtosis; suma transientních signálů ve vibracích
 SKEW  Skewness; asymetrie vibračního signálu
 NL1-4  Šumové číslo; úroveň šumu ve čtyřech čtvrtinách frekvenčního pásma

 

Špičková hodnota a hodnota špička-špička jsou k dispozici v jednotce zvolené pro časový signál.

 

 

Analýza vibračního spektra se „symptomy“

 

Pro jednoduchou identifikaci spektrálních vzorů (přiřazení obrazu ve spektru konkrétní strojní části nebo poruše) nabízí EVAM celou řadu přednastavených symptomů - příznaků poruchy. To umožňuje zvýraznit příslušné spektrální čáry a zobrazit součet jejich efektivních hodnot RMS jako parametr zvoleného symptomu (ten lze samostatně vyhodnotit a trendovat). Většina příznaků poruchy je automaticky konfigurována a navázána na rotační rychlost stroje jako vstupní proměnné. Některé symptomy vyžadují zadání dalších informací, např. např. počet lopatek na rotoru. Při nastavení měřícího bodu jsou symptomy a skupiny symptomů k dispozici v analytickém a diagnostickém softwaru Condmaster.

 

 

Stavové kódy stroje

 

V programu Condmaster lze nastavit limity alarmů pro všechny aktivní parametry. Jakmile jsou výsledky měření k dispozici, může být vytvořeno „kritérium“ EVAM, které porovnává nové hodnoty parametrů se statistickou průměrnou hodnotou a zobrazuje bezrozměrnou hodnotu stavu na zeleno-žluté-červené stupnici.

 

 

Měření fáze

 

Fáze je časové zpoždění vyjádřené ve stupních rotace. Počítáme časové zpoždění mezi průchodem pulsu otáčkoměru a vrcholem požadované frekvenční složky z vibračního snímače při rychlosti otáčení. Prezentovaná hodnota je relativní úhel, nikoli absolutní, protože není kompenzováno fázové zpoždění snímače a elektroniky.

 

Variantně lze měřit fázi mezi dvama vibračními snímači. To umožňuje lépe hodnotit 'pohyb' stroje, definovat zdroj/vadu a navrhnout řešení pro kompenzaci nadměrných vibrací.