HD ENV

 

HD ENV®  je technologie obálky vibrací umožňující detekci poruch ozubení a ložisek ve velmi ranné fázi.  To umožňuje přesně sledovat vývoj vady v jednotlivých fázích.

 

HD ENV je vylepšení způsobu zpracování a prezentace vibračních dat uživateli. Jedinečná preciznost a jasnost spekter a časových signálů určují místo, povahu a rozsah vznikajících škod s velkou přesností a výjimečně dlouhými časy varování před poruchou.

 

Přínosy

 

 • Obálka vibrací na zcela nové úrovni a je ideálním doplňkem konvenčních vibračních technik
 • Detekuje ve velmi rané fázi strojní problémy, které je obecně obtížné včas najít pomocí ostatních ne-obálkových technik
 • Využívá chytře konstruované algoritmy pro digitální zpracování signálu k získání optimálních dat pro účely trendování
 • Monitoruje aplikace v širokém rozsahu rotačních rychlostí
 • Snadno se integruje do stávajících průmyslových infrastruktur, kde lze využít již existujících instalací vibračních snímačů 

 

 

Technický popis

 

Tato metoda je schopna detekovat ve velmi rané fázi takové problémy se strojem, které je obecně obtížné včas najít pomocí ne-obálkových technik - například poškození ozubených kol či ložisek - metoda využívá chytře navržené algoritmy pro zpracování digitálního signálu k získání optimálních dat pro účely trendování vývoje vady.

Signály ztracené v hluku stroje jsou odhaleny pomocí digitální obálky s vysokým rozlišením, extrakcí a vylepšením požadovaných signálů z celkového vibračního signálu stroje při současném zachování nejvyšších špiček signálu. HD ENV lze použít ke sledování aplikací ve velmi širokém rozsahu rotačních rychlostí.

 
 
HD ENV measurement technique

 

Vstupní údaje

 

K trendování stavu stroje je třeba signál ze snímače vibrací a současné měření rotační rychlosti. Pro analýzu a trendování symptomů jsou dále potřebné údaje o převodech a ložiscích.

 

 

Filtry a další možnosti

K dispozici je řada předdefinovaných filtrů pro detekci poškození nebo anomálií v různých fázích vývoje; dva z nich jsou speciálně navrženy pro monitorování ložisek. Ostatní filtry lze využít jak pro speciální aplikace, tak i pro ložiska.

 

Filtr šumu: Náhodně se vyskytující vysoké hodnoty, které mohou generovat falešné alarmy, jsou odfiltrovány pomocí speciálního algoritmu.

 

Kolísání rotační rychlosti během měření je řešeno pomocí funkcí HD Sledování pořadí, viz níže.

 

SEF (Symptom Enhancement Factor) - Algoritmus zvýraznění symptomů hledá opakující se signály v časové doméně. Výsledkem je, že náhodné signály jsou potlačeny a opakující se signály jsou zvýrazněny. Výstupem je HD ENV Časový signál, kde lze zobrazit relevantní data ložisek a ozubení.

 

 

Výstupní údaje

  

 • HD Real Peak
  Měrnou jednotkou je HD Real Peak, skalární hodnota vyjádřená v decibelech. Představuje skutečnou nejvyšší špičku nalezenou v obálkovém signálu. HD Real Peak je primární hodnota, která se použije pro určení závažnosti poškození ložiska nebo ozubení. Používá se také pro generování alarmů.

  

 

 

 

 • HD ENV Časový signál 
  HD ENV Časový signál je užitečný pro analýzu měření vibrací; například nalezení možného poškození ozubení nebo ložiska. V některých případech je také možné určit povahu poškození (jednotlivá trhlina nebo rozlití všude kolem, atd.). .

  

 

 

 

 • HD ENV Spektrum 
  HD ENV Spektrum je výsledkem použití algoritmů FFT na HD ENV Časový signál. HD ENV Spektrum je užitečné k lokalizaci místa možného poškození v ložisku a k určení závažnosti tohoto poškození. Spektrum je rovněž užitečné pro účely trendování (trendy příznaků a pásmových filtrů). 

 

 

 

HD Sledování pořadí

 

Na strojích pracujících s proměnnou rychlostí poskytuje analýza pomocí HD Sledování pořadí spolehlivá data a křišťálově čisté výsledky měření, i když se rotační rychlost v průběhu měření výrazně liší. Stále více strojů je řízeno pomocí frekvenčních měničů; například kompresory s pohonem s proměnnou rychlostí (VSD), kde se rotační rychlost mění velmi rychle. Sledování pořadí je použitelné v širokém rozsahu otáček, od několika jednotek do tisíců otáček.

 

V situacích, kdy otáčky nejsou zcela stabilní, je HD Sledování pořadí přibližně desetkrát účinnější než tradiční algoritmy sledování pořadí.

 

Metoda používá násobky rotační rychlosti (pořadí) namísto absolutní frekvence (Hz). Účelem použití pořadí je navázání a uzamknutí displeje na rotační rychlost (tzv. otáčková, 1. pořadí, 1X, ...) a její násobky, což znamená, že jednotlivé komponenty ve spektru zůstávají vždy ve stejné poloze, i když se rotační rychlost během měření mění.

 

Dvě nebo více spekter ze stejného stroje s proměnnou rychlostí lze proto snáze porovnat, pokud jsou vyjádřena pomocí pořadí. Při sledování pořadí pokrývá frekvenční rozsah vždy sledované příznaky, bez ohledu na rotační rychlost stroje.