Condmaster Ruby

img
img

Condmaster® Ruby je komplexní software pro analýzu, diagnostiku a odstraňování problémů komunikující se všemi online systémy kompatibilními s SPM Ethernet a přenosnými nástroji pro monitorování stavu.

 

Tento software bohatý na funkce má uživatelsky přívětivé rozhraní s výkonnými grafickými funkcemi, které uživatelům umožňují snadnou navigaci od celkového přehledu k podrobným údajům o stavu stroje. Nabízí flexibilní registr měřicích bodů, plnou podporu všech HD monitorovacích technologií, sofistikované analytické nástroje a správu alarmů a rozsáhlou jazykovou podporu. Rychlý přehled umožňuje semaforové kódování  zelená - žlutá - červená použité na všech úrovních, od celkového přehledu po individuální měřicí bod.

 

 

 

KONEKTIVITA PRO SMART FACTORY
Condmaster Ruby má snadno implementovatelné průmyslové rozhraní REST API, které umožňuje dalším prostředkům přístup k datům Condmaster pro další zpracování nebo analýzu. Condmaster podporuje také standard OPC UA pro propojení s řídícími sytémy. Schopnost sloučit vysoce kvalitní data pro monitorování stavu strojů do Big Data analýzy a strojového učení umožňuje přesnější předpovědi a jasnější analýzu.

 

ÚČINNÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
Condmaster Ruby se zaměřuje na efektivitu a vysokou průchodnost dat. Optimalizovaná správa databází a paralelní výpočet umožňují rychlé provádění procesů a výpočtů, což podporuje analytiku Big Data. Včasná prezentace naměřených a zpracovaných dat umožňuje správcům mít vždy aktuální informace o stavu kritických strojů.

 

MONITOROVÁNÍ A OPTIMALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ
Kromě tradičního monitoringu stavu strojů pomocí vibrací a rázových pulsů může Condmaster Ruby zpracovávat i procesní data, která mohou být prezentována dle požadavku zákazníka - v Condmasteru nebo jiných systémech pro monitorování a optimalizaci průmyslových procesů.

 

 

Výkonný analytický a diagnostický software

 

Condmaster obsahuje odborné znalosti potřebné k vyhodnocení stavu stroje:

 

  • Kompletní katalog ložisek
  • Údaje o mazivu
  • Výpočet životnosti ložiska
  • Pravidla hodnocení stavu SPM
  • Alarmové hodnoty dle ISO
  • Matematické modely pro spektrální analýzu a detekci příznaků poruchy

 

 

 

 

Plant Performer

Jeden software pro všechna vaše data 

 

Condmaster Ruby vám umožňuje spravovat váš program monitoringu stavu strojů pomocí jediného softwaru, který poskytuje vše, co potřebujete pro úspěšnou aplikaci prediktivní a proaktivní údržby.

 

 

 

 

KPI 

 

 

 

Detailní sledování KPI

s funkcí Plant Performer

 

Plant Performer je velmi účinný nástroj při prokazování výhod monitorování stavu a prezentaci jeho technického a ekonomického dopadu na všech úrovních organizace. Modul zobrazuje statistiky týkající se technických a ekonomických KPI v oblasti OEE / TEEP s možností zobrazení, vyhodnocení a tisku.

 

Statistiky z neomezeného počtu databází Condmaster lze exportovat a importovat - například z jiných divizí, výrobních jednotek, závodů nebo celé skupiny - pro snadné porovnání dat. Pomocí API lze statistiku Plant Performer exportovat i do jiných systémů.

 

 

 

 

 

Machine Builder

 

  

Šetřete čas s funkcí Machine Builder

 

Výkonný a časově úsporný nástroj Machine Builder umožňuje uživateli rychlé vytvoření stroje či kompletní sestavy a to pouhým přetažením jednotlivých komponent  z vestavěné knihovny (elektromotory, převodovky, ventilátory a čerpadla). Condmaster automaticky vygeneruje měřicí body a odpovídající doporučené nastavení měřících sekvencí a příznaky mechanických poruch, které mají být monitorovány.

 

Condmaster také automaticky vytváří barevné alarmové zóny a uživatelé mohou ukládat komponenty a stroje vytvořené pomocí Machine Builder do knihovny šablon pro opětovné použití.

 

 

 

 

 

..... .....
         

Grafický přehled

 

Grafický přehled umožňuje připravit vizualizaci vašeho zařízení a jeho stavu ve velmi intuitivním prostředí.

 

Zobrazení stavu

 

Zobrazení stavu - výkonný nástroj pro prezentaci a následnou analýzu s různými typy grafů a měřících úloh v jednom okně.

 

Barevné přehledové spektrum

 

Barevné přehledové spektrum představuje trojrozměrný historický přehled tisíců spekter za delší časové období.

         
           
         

Grafické vyhodnocení

 

Funkce Grafické vyhodnocení nabízí snadno srozumitelné vyhodnocení stavu formou trendů s vyznačením polí zelená-žlutá-červená na ose Y.

 

Spektrum a časové signály

 

Vysoce výkonná analýza vibrací s ostrými spektry a časovými signály přináší analýzu kořenových příčin na novou úroven porozumění.

 

Správa dynamických alarmů

 

Flexibilní konfigurace alarmů, kdy se jejich hranice automaticky přizpůsobují podmínkám, za kterých je stroj provozován v daném okamžiku.

Moduly v programu Condmaster Ruby

 

Měřící techniky a funkce obsažené v základním balíku Platform

 

SPM

HDm/HDc

ISO 2372

Hlasový záznam REST API Zobrazení stavu

Foto/obrázek

měřícího bodu

Měření

teploty

Měření 

otáček

Uživatelem definované

měření

Machine Builder 

Condmaster.NET

web a mobilní aplikace

SAP a AMOS

export

Notifikace alarmů

přes SMS a e-mail

Plant Performer

Barevné přehledové spektrum

(CSO)

 

 

Volitelné techniky a funkce 

 

 dBm/dBc

 LR/HR

+ Lubmaster

 SPM Spectrum  SPM HD Expert  ISO 10816

 FFT se symptomy,

Sledování pořadí

 EVAM

+ Manažér podmínek

 HD Analysis

 Intellinova,

Online

Náběh/Doběh

Úderový test, FRF

Analýza Orbit,

pohyb osy hřídele

 LR/HR HD

+ Lubmaster

HD ENV ISO 6954

 RBE

hodnocení dle pravidel

Vysoké rozlišení

a kmitočet

Vícekanálové

měření