dBm/dBc

 

Technika dBm/dBc se jako součást původní metody rázových pulsů SPM používá k získání rychlé, snadné a spolehlivé diagnostiky provozního stavu valivých ložisek. 

 

 

 

Vlastnosti

 

 

Technický popis

 

 

Pro hodnocení stavu ložiska technikou dBm/dBc jsou potřebné dva vstupní údaje - vnitřní průměr ložiska [mm] a rotační rychlost [ot/min]. 

 

 

 

Po celou dobu své životnosti generují ložiska rázy na rozhraní mezi zatíženým valivým elementem a valivou dráhou. Tyto rázy „rozezvoní“ snímač rázových pulsů, který na výstupu dává elektrické pulsy úměrné velikosti rázů. Na rozdíl od snímačů vibrací snímač rázových pulsů reaguje na své pečlivě laděné rezonanční frekvenci 32 kHz, což umožňuje kalibrované měření amplitud rázových impulsů.

 

Signál ze snímače je demodulován a výsledná informace je hodnocena dvěma parametry:

 

     dBm - maximální hodnota

     dBc - kobercová hodnota 

 

 

 

Měření dBm/dBc

 

Rázové pulsy se šíří z ložiska materiálem jako elastická vlna ke snímači. Ten tyto rázy převádí na elektrické signály, které jsou zpracovány do formy kobercové hodnoty dBc a špičkové hodnoty dBm.

 

Přístroj měřící rázové pulsy počítá četnost jejich výskytu (příchozí rázové pulsy za sekundu) a mění měřicí práh, dokud nejsou stanoveny dvě úrovně amplitudy:

 

 

Z důvodu velmi velkého dynamického rozsahu se pro měření rázových pulsů používá jednotka decibel, kde:

20 dB je 10ti nássobek

40 dB je 100 násobek

60 dB je 1000 násobek vůči referenční hodnotě.

 

 

 

 

 

Amplituda rázových pulsů je ovlivněna třemi základními faktory:

 

 

 

 

Vstupní údaje

 

Vliv rotační rychlosti na signál je neutralizován zadáním otáček za minutu a průměru hřídele jako vstupních údajů s „přiměřenou přesností“. Tím se nastaví prahová hodnota (dBi), výchozí bod „normalizované“ stupnice stavu ložiska.

 

 

Vyhodnocení

 

Základním yýsledkem měření dBm/dBc je stavový kód - semafor zelená - žlutá - červená.

 

Prahová hodnota a tři barevné stavové zóny (zelená - žlutá - červená) byly stanoveny empiricky testováním ložisek v různých provozních podmínkách.

 

Maximální hodnota dBm umístí ložisko do příslušené stavové zóny.

 

Velikost kobercové hodnoty a delta (rozdíl mezi dBm a dBc) indikují kvalitu mazání nebo problémy s instalací ložiska nebo ustavením stroje.

 

 

Analýza dBm/dBc

 

Analýzou měření rázových impulsů ve frekvenční doméně lze určit zdroj rázových impulsů. Účelem „SPM Spectrum“ je ověřit původ vysokých rázů. Rázy generované poškozenými ložisky mají obvyklý tvar spektra, který odpovídá frekvenci průchodu valivých elementů přes valivou dráhu. Rázy pocházející z poškození ozubení převodů vykazují jiné typy spekter, zatímco náhodné rázy (rušení) nemají žádné.

 

Používáme čtyři základní symptomy ložiska:

 

BPFO (Ball Pass Frequency of Outer Ring) - symptom vnějšího kroužku

BPFI (Ball Pass frequency of Inner Ring) - symptom vnitřního kroužku

BSF (Ball Spin Frequency ) - symptom valivých elementů

FTF (Fundamental Train Frequency) - symptom klece

 

Kromě základních lze zobrazit tzv. modulované sympotomy. V případech, že je základní symptom modulován rotační frekvencí, objevují se ve spektru postranní pásma.  Symptom valivých elementů je modulován rotační rychlostí klece.

 

Tvary ložiskových spekter jsou přednastaveny v našem diagnostickém a analytickém softwaru Condmaster. Propojením skupiny symptomů „Ložisko“ s měřicím bodem umožňuje uživateli zobrazit teoretický hledaný tvar spektra. V případě potřeby lze přidat i další symptomy. Nalezení jasné shody příznaku ložiska ve spektru je důkazem toho, že měřený signál pochází z ložiska.