LR/HR

 

Technika LR / HR byla vyvinuta z původní metody Shock rázových pulsů pro diagnostiku stavu ložisek valivých těles. Umožňuje přesnou analýzu stavu olejového filmu v rozhraní mezi vnějšími a vnitřními závody a obsahuje výpočtové modely pro nalezení optimálního maziva.

 

 

 

Vlastnosti

 

 

Technický popis

 

Po celou dobu své životnosti generují ložiska rázy na rozhraní mezi zatíženým valivým elementem a valivou dráhou. Tyto rázy „rozezvoní“ snímač rázových pulsů, který na výstupu dává elektrické pulsy úměrné velikosti rázů. Na rozdíl od snímačů vibrací snímač rázových pulsů reaguje na své pečlivě laděné rezonanční frekvenci 32 kHz, což umožňuje kalibrované měření amplitud rázových impulsů.

 

 

 

Měření LR/HR

 

Typ snímače a postup měření jsou stejné jako u metody dBm/dBc. Rázové pulsy z ložiska se šíří materiálem a jsou snímány snímačem. Převodník převádí rázy na elektrické signály, které se zpracovávají tak, aby poskytovaly koberec a špičkovou hodnotu. Přístroj měřící rázové pulsy počítá četnost jejich výskytu (příchozí rázové pulsy za sekundu) a mění měřicí práh, dokud nejsou stanoveny dvě úrovně amplitudy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vstupní údaje

 

Metoda LR / HR vyžaduje přesnější údaje o ložisku, protože geometrie ložiska, stejně jako velikost a rychlost, ovlivňují rázový koberec a tím i analýzu stavu olejového filmu u zdravých ložisek. Je zapotřebí zadat rotační rychlost, typ a velikost ložiska, v ideálním případě zadáním ISO čísla ložiska , které odkazuje na katalog ložisek v software Condmaster.

 

 

 

Vyhodnocení

 

Mohutnost rázů HR, LR spolu s geometrií, velikostí a rotační rychlostí ložiska umožňují vyhodnocení kvality mazání ložiska a případného poškození. Měřící metoda poskytuje  následující informace:

 

 

Lubrikační číslo LUB = 0 znamená suchý chod ložiska. Tato hodnota se zvyšuje s tloušťkou olejového filmu. Stavové číslo COND. okolo hodnoty 30 označuje povrchové napětí nebo rannou fázi poškození. Tato hodnota se zvyšuje se závažností poškození. Obecné hodnocení pomocí CODE je:

 

 

CODE A  - Zdravé ložisko

CODE B  - Zhoršené mazání

CODE C  - Suchý chod, riziko poškození povrchu

CODE D  - Poškození

 

LUBMASTER, součást diagnostického softwaru Condmaster, používá hodnoty rázů a data o typu maziva, viskozitě, zátěži a provozní teplotě pro výpočet očekávané životnosti ložiska za stávajících provozních podmínek. Počítá rovněž vliv změn typu oleje a viskozity na životnost ložiska.

 

 

Kalibrace měření

 

Přesnost metody LR / HR se zvyšuje použitím kalibračního faktoru (kompenzační číslo COMP), který se používá v případě ložisek s minimálním zatížením nebo u méně kvalitních měřicích bodů s vyšším útlumem (v obou případech je síla signálu pod normálem). Na základě katalogových údajů o ložisku a mazacích vlastností vypočítá přístroj normální úroveň nárazu pro dobré ložisko a před vyhodnocením 'kompenzuje' abnormálně nízký signál.

 

 

Analýza LR/HR

 

Analýzou měření rázových impulsů ve frekvenční doméně lze určit zdroj rázových impulsů. Účelem „SPM Spectrum“ je ověřit původ vysokých rázů. Rázy generované poškozenými ložisky mají obvyklý tvar spektra, který odpovídá frekvenci průchodu valivých elementů přes valivou dráhu. Rázy pocházející z poškození ozubení převodů vykazují jiné typy spekter, zatímco náhodné rázy (rušení) nemají žádné.

 

Používáme čtyři základní symptomy ložiska:

 

BPFO (Ball Pass Frequency of Outer Ring) - symptom vnějšího kroužku

BPFI (Ball Pass frequency of Inner Ring) - symptom vnitřního kroužku

BSF (Ball Spin Frequency ) - symptom valivých elementů

FTF (Fundamental Train Frequency) - symptom klece

 

Kromě základních lze zobrazit tzv. modulované sympotomy. V případech, že je základní symptom modulován rotační frekvencí, objevují se ve spektru postranní pásma.  Symptom valivých elementů je modulován rotační rychlostí klece.

 

Tvary ložiskových spekter jsou přednastaveny v našem diagnostickém a analytickém softwaru Condmaster. Propojením skupiny symptomů „Ložisko“ s měřicím bodem umožňuje uživateli zobrazit teoretický hledaný tvar spektra. V případě potřeby lze přidat i další symptomy. Nalezení jasné shody příznaku ložiska ve spektru je důkazem toho, že měřený signál pochází z ložiska.