Optimalizace procesů pro bubnové mlýny


16. 6. 2022


 

SPM Instrument představuje optimalizaci procesů pro bubnové mlýny

Za více než padesát let inovací a vývoje vysoce výkonných řešení pro monitorování stavu získala společnost SPM Instrument bohaté zkušenosti s různými potřebami v mnoha typech průmyslových odvětví. Své rozsáhlé technické zkušenosti nyní společnost uplatňuje v nové oblasti, kde využívá data s vysokým rozlišením svých patentovaných technologií HD® pro monitorování stavu rotačních strojů.

 

Když společnost SPM poprvé představila přelomové technologie monitorování stavu SPM HD® a HD ENV®, soustředila se výhradně na výjimečnou kvalitu dat a schopnost těchto technologií poskytovat rekordně včasné varování před mechanickými a mazacími problémy  rotačních zařízení. V nedávné době společnost SPM zjistila, že data získaná technologí HD® mohou poskytnout informace nejen o mechanickém stavu strojů důležitých pro výrobu, ale také cenné poznatky o samotných průmyslových procesech.

 

Nad rámec sledování stavu - nová oblast využití dat s vysokým rozlišením

Zjištění, že tradiční měření vibrací a rázových pulzů má využití i mimo průmyslové monitorování stavu, nyní otevírá zcela novou oblast použití.

 

Důkladné a pečlivé monitorování, zkoumání a sledování neznámých datových vzorců, vedlo k odhalení cenných informací o vnitřním fungování různých průmyslových procesů.

 

Kromě optimalizace provozního stavu strojů umožňují nyní tytéž pokročilé měřicí technologie, inteligentní algoritmy a hardware, které se používají pro monitorování stavu, zlepšit výrobní prosesy v i oblastech doposud tomu neurčených.

 

Optimalizace procesu mletí v bubnových mlýnech

Jako první se této nové příležitosti chystají využít v těžebním průmyslu a při zpracování nerostných surovin, kde mezi hlavní důvody optimalizace patří nákladná zařízení a energeticky náročné procesy s velkou uhlíkovou stopou.

 

Zvláště zranitelnou částí těžebního procesu je mletí a drcení rudy. V mnoha dolech představuje bubnový mlýn klíčové zařízení, kterým prochází celá produkce. Bubnové mlýny představují obrovské investice, které se nedají snadno nahradit. Zvýšení provozní účinnosti stávajících těžebních okruhů je proto zásadní pro maximalizaci produktivity a kvality výroby.

 

Těžební operace zahrnují některé významné výzvy týkající se zdraví, bezpečnosti a environmentálních faktorů. Drcení a mletí tvoří velkou část celkové spotřeby energie v těžebním průmyslu. Účinnější zpracování má potenciál snížit uhlíkovou stopu stávajících mlecích zařízení. I drobná zlepšení v procesu mletí mohou zlepšit účinnost zdrojů a energie, což povede ke snížení spotřeby energie, snížení emisí skleníkových plynů a snížení množství odpadu.

 

Plynulý a dobře fungující proces mletí může navíc přispět ke zvýšení bezpečnosti personálu, protože snižuje potřebu obsluhy, provádět častější údržbu na dávkovacím podavači, nebo čištění zanesených mlecích materiálů uvnitř bubnu.

 

Monitorování úrovně plnění mlýna

Nové řešení optimalizace procesu pro bubnové mlýny od společnosti SPM Instrument (přihlášeno k patentování), monitoruje úroveň meliva vůči unášecím segmentům v momentě záběru uvnitř bubnu. Celkovým účelem je udržovat mlýn v chodu co nejblíže maximálnímu pracovnímu výkonu a zároveň se vyhnout riziku poruchových režimů, jako je přetížení mlýna, nedostatečné zatížení a volnoběh. Řešení je účinným nástrojem pro obsluhu, který umožňuje určit ideální plnění melivem pro optimální podmínky mletí.

 

Ke zvýšení účinnosti mletí přispívá i optimalizace struktůry a velikosti zrna. Optimalizace zrnitosti, která je zásadním parametrem pro účinnost ve fázi mletí, má pozitivní dopad na výkonnost flotace. To je důležité zejména v těžebních provozech s jedním provozním okruhem, kde se melou různé druhy rud. Výhody optimalizovaného drcení a mletí se projeví v kompletním procesu.

 

Mezi další výhody tohoto řešení optimalizace procesů patří sledování:

 

  • opotřebení a poškození vynašecích segmentů
  • ucpávání výstupu
  • hustoty a stejnoměrnost mletého materiálu

 

Instalace monitorovací aplikace je jednoduchá a odolná bez jakéhokoli zařízení připevněného k rotující části mlýna. Úroveň plnění se obvykle liší na vstupním a výstupním konci procesu mletí. Řešení je jedinečné v tom, že měří vibrace na obou stranách mlýna samostatně pomocí patentované technologie HD®. Informace získané z údajů o vibracích jsou prezentovány na uživatelsky přehledném a jednoduchém webovém panelu v řídicí místnosti, což umožňuje obsluze mlýna optimalizovat množství materiálu na vstupním konci bubnu a tím optimalizovat účinnost mletí, průchodnost a výtěžnost surovin.

 

Řešení pro sledování úrovně plnění mlýna je účinný nástroj pro optimalizaci procesů s nízkými pořizovacími náklady a rychlou návratností investic. Díky využití technologií HD® pro monitorování stavu strojů od společnosti SPM, má monitorování úrovně plnění  významný potenciál ovlivnit celkové výsledeky.

 

Optimalizace procesů a monitorování stavu - vítězná kombinace

Tato nová oblast použití procesních dat s vysokým rozlišením dokonale souvisí s monitorováním stavu. V průmyslu s vysokými výrobními náklady je kombinace výhod údržby založené na stavu s výhodami dosaženými optimalizací procesů přínosnou strategií, která přispívá ke:

 

  • Zrychlení produkce výroby
  • Zvýšení výtěžnosti surovin
  • Maximalizace dostupnosti
  • K celkovému zlepšení stavu zařízení
  • Zlepšení bezpečnosti práce a životního prostředí

 

Dobře navržený a realizovaný model monitorování stavu ve spojení s úspěšnou optimalizací kritických procesů, umožňuje závodům a provozům využít nové příležitosti, ke zvýšení ziskovosti a růstu.