10. 2. 2020


Náš každoroční seminář 'Diagnostika rotačních strojů' proběhl 7. 10. - 8. 10. 2019 v krásném prostředí

hotelu Akademie Velké Bílovice. Letošní program se trochu vymykal zvyklostem, ale účastníci

zvládli i náročnou kulturní část:-).

 

Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do programu.